?

Log in

No account? Create an account
 
 
25 January 2016 @ 11:56 am
[Swedish] Hetalia fic  

I tried to write something for empire--for--you on Tumblr who likes Hetalia and Norway, and slightly combine it with something for joltkun... I was going to try and "translate" it to Norwegian with the help of a dictionary but on second thought I can't be bothered!!

— Du, Norge vänder till Finland och känner sin egen munn med en läkande hand. Det är bättre att bara säga vad du tycker, va? Om du gillar inte honom...
— Jag gillar ju honom men inte sådär mycket, säger Finland. Hans röst är låg och tyst, armarna faldas på knän i det mörka rummet. Blödet från såret har redan torkat, nu gnuggar Norge det. Fläckor fortsätter att falla till sängen tills Finland sträcker ut en arm för att stoppa honom med ogillande ansikte.
— Du har inte ändrats mycket.
— Inte du heller.
     Här sätter dom ändå, svart läder på benen och hårgelé tjock och fettig. Danmark och Norge slåss i tunnelbanan efter det hade stängts och ingen har pratat med Island i flera år. Amerika har trångt sig i nästan hela Norden och har börjat lämna amerikanska röda och blåa kaksmulor överallt, även i andras kalsonger, och Norge vill inte åka hem för att se hur mycket mer finns nu att städa.
— Han pratar mer om du än om alla resten av Norden.
— Det är inte det som är problemet. Han är bara...
    Finland suckar. Huvudverket från allting som Russland har gett honom känns inte roligt.
— Finland, vi lever länge.
    Norge blundade och gäspade, och där samtalet tog slut.

—————————— English:

"You", Norway turns to Finland and feels his own cheek with a hand that's healing. "It's better to just say what you think, right? If you don't like him..."

"I do like him but not that much," says Finland. His voice is low and quiet, arms folded on his knees in the dark room. The blood from the wound has already dried, now Norway rubs it. Flecks continue to fall to the bed until Finland reaches out an arm to stop him, with a disliking face.

"You haven't changed much."
"You haven't either."

Here they sit even so, black leather on their legs and hair gel thick and oily. Denmark and Norway fought in the subway after it had closed and no one's talked with Iceland in several years. America has worked his way into almost all the Nordics and has begun to leave American red and blue cake-crumbs everywhere, even in others' underwear, and Norway doesn't want to travel home to see how much more exists now for cleaning.

"He talks more about you than about all the rest of the North."
"It's not that that's the problem. He's just..."

Finland sighs. The headache from everything that Russia has given him doesn't feel fun.

"Finland, we live a long time."

Norway closed his eyes and yawned, and there the conversation ended.

corrections:

leder (joints) --> läder (leather)
ogilla på ansiktet --> ogillande ansikte (participle + noun = better; "expression" is usually beter than saying "face" anyway)

 
 
 
joxjoltkun on January 25th, 2016 08:43 pm (UTC)
borde kommentera så jag är som en riktig medlem
FINT TEO TACK
ringlat: akira hikikomoriringlat on January 25th, 2016 10:28 pm (UTC)
*äter tackarna*
DU ÄR JU MIN LÄRARE

LÄR MIG MER GENOM ATT SKRIIIIIIIIVAAA fanfix
joxjoltkun on January 26th, 2016 11:50 am (UTC)
Re: *äter tackarna*
om du hade skrivit "tackor" istället för "tackar" (vilket inte är ett ordboksord) så hade du sagt "äter (de kvinnliga) fåren". tacka = ewe, tackor = ewes.
- din lärare
ringlatringlat on January 26th, 2016 02:01 pm (UTC)
äta täckor

*försvinner för att skaffa bättre minibild (avatar)*